Zina ve Eşcinsellik Neden Haram?

1. Zina

1.a. Bedenî tasarruf haddi

1.b. Maşerî vicdan tesisatı

1.c. Meşruiyet

1.d. Nefis tezkiyesi

1.e. Nesebin sıhhati

1.f. Neslin emniyeti

2. Eşcinsellik

2.a. Cinsî münasebetin hazza ircasının tedbiri

2.b. Neslin emniyeti

2.c. Seksozofik düalite

Reklamlar

Kuran’ın Havva’sı Züleyha Mı?

Gerçek şu ki, kadın ona karşı arzu doluydu; o da kadını arzuluyordu, öyle ki eğer Rabbinin burhanı olmasaydı, o bu arzusuna yenilecekti. (12/24)

Yusuf’un ilk efendisinin hanımı: ”Artık gerçek ortaya çıktı” diye atıldı, ”onun gönlünü çelmek isteyen bendim; o ise hep özü sözü doğru olan kimselerdendi”. (12/51) 

(Yusuf dedi ki:) ”Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder”. (12/53)

‘Mecnun’

Vahye muhatap olan müşrikler onun edebi değerindeki düzey nedeniyle Peygamber’in mecnun olduğunu, yani cinlenmiş olduğunu/cinlerden haber aldığını söylediler. Peygamber’in “mecnun” olarak nitelenmesi hep muhafazakar kültüre itirazın ancak delirmiş olmakla izah edilebildiğine bağlarlar. Oysa mecnun olmanın, yani cinlenmenin aynı zamanda doğa üstü sözleri dile getirmeye yaptığı vurgu gözden kaçırılmamalıdır.

‘Yok Edin İnsanın İnsana Kulluğunu’

Laf yok, icraat var.

İslam varsa, hürriyet var!

Kölelik Meselesi- İndir

Cariyelik Meselesi- İndir

Zeyl- İndir

Frenk Mahreçli Laisizme Eleştiri Olarak Avrupa Laisite Pratiği

Program: Eğrisi Doğrusu (02.01.2011, CNN Türk)
+Taha AKYOL (Gazeteci-Yazar)
-Mehmet GÖRMEZ (Diyanet İşleri Başkanı)

Şu anda üzerinde bulunduğumuz Belçika (hükümeti), 38 senedir bütün kilise çalışanlarının maaşını bütçeden vermeyi hangi laiklikle izah ediyorsa,
Danimarka, Church Ministry (Kilise Bakanlığı) ihdas edip ona bütçe ayırmayı hangi laiklikle izah ediyorsa,
Almanya, kilise vergisi adı altında, halktan bir vergi toplayıp bunu doğrudan ve dolaylı 1 milyon kilise çalışanına ödemeyi hangi laiklikle izah ediyorsa,
İngiltere’de kraliçe kilisenin (Anglikan Kilisesi) başı olmayı hangi laiklikle izah ediyorsa, biz de bu kadar din görevlisine maaş vermeyi böyle bir laiklikle izah ediyoruz.

Dosyayı indir

Pozitivist Akıl Nerede Yanılıyor?

Gözlemci: Mustafa İSLAMOĞLU, Yeni Şafak

Tipoloji öznesi: Ege CANSEN, Hürriyet

Konu: Pozitivizm

Günün birinde aklın ışıklarıyla aydınlanan bu nihilist, küçük kilisesinin mihrabını süsleyen ilah ve azizlerin resimlerini kırdı ve mumları söndürdü, biraz sonra da o resimlerin yerine bazı tanrıtanımaz filozofların resimlerini koydu, mumları tekrar yaktı. dini inançların konusu değişmişti, fakat dini duyguların da değiştiği söylenebilir mi¿

‘Hepsinden de öte, şu soru daha da önemli: Dinden şikayet edenlerin bilimi dinleştirmeleri, kiliseden şikayet edenlerin onun yerine bilim kilisesi ikame etmeleri, ruhban sınıfından şikayet edenlerin bilim adamları sınıfını pozitivizm dininin ruhban sınıfı olarak ikame etmeye çalışmaları çelişkinin alası değil midir¿’

 

Pozitivist akıl, yukarıda dini ideolojiye indirgemişti ya, burada da aynı yönde çalışarak, varlığı önce ampirik olana, sonra canlısıyla cansızıyla maddeye indirgeyiverdi.

Kur’an bu akla küstah ve savruk diyor. Siz söyleyin haksız mı Kur’an¿ Müslüman mahallesinde pozitivizm satan bu akıl, lahuti ve nasuti diye bir kategori duydu mu¿ Nasuti’nin de; madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar diye dört kategoriye ayrıldığını bilmez mi¿ İşte materyalist pozitivizm, bütün bu kategorileri en alt kategoriye indirgemek istemektedir. 

 

Din adı verilen inanç sistemleri, kendilerine has ideolojiler üretirler; fakat bu dinleri ideoloji kılmaz.

Dosyayı indir